skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

UPUTSTVO ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA STUDIRANJA

U posljednjem semestru studiranja student je obavezan da prijavi temu završnog rada i da predloži mentora završnog rada. Obrazac prijave teme može se preuzeti na studentskoj službi Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku ili ovdje.

Studenti koji su studirali po nastavnom planu i programu prema kojem je predviđena praksa, dužni su dostaviti Ugovor o obavljanju prakse, a studenti koji su radnom odnosu potvrdu da su u radnom odnosu i da se potvrda izdaje u svrhu obavljanja prakse koja je predviđena nastavnim planom i programom. Navedene dokumente možete preuzeti ispod:

Ugovor o obavljanju prakse – Ekonomski fakultet

Ugovor o obavljanju prakse – Saobraćajni fakultet

Ugovor o obavljanju prakse – Fakultet za medije i komunikacije

Ugovor o obavljanju prakse – Fakultet politehničkih nauka

Ugovor o obavljanju prakse – Fakultet informacionih tehnologija

POTVRDA ZA PRAKSU

Studenti su dužni da dostave i dnevnik rada za predviđenu praksu koji mogu preuzeti na studentskoj službi Univerziteta. Dnevnik obuhvata 40 radnih dana kod poslodavca.

Nakon što je student ispunio gore navedene obaveze i položio sve ispite koji su predviđeni nastavnim planom i programom prema kojem student studira, isti se prijavljuje referentu na studentskoj službi kako bi se mogla zakazati odbrana diplomskog rada.

S tim da je student obavezan izmiriti svoje obaveze na studentskoj službi, a to su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja nije dostavljena na vrijeme, popuniti ŠV obrasce kao i semestralne listove, te dostaviti i index na uvid referentu studentske službe.

Nakon što se utvrdi zvaničan datum o zakazivanju javne odbrane završnih radova, referent studentske službe obavještva studenta o datumu i satu odbrane završnog rada.

Studenti su obavezni dostaviti završni rad 3 dana prije zakazane odbrane završnog rada u pet primjeraka tvrdog uveza na studentsku službu Univerziteta. Također su obavezni završni rad dostaviti na sljedeću mail adresu: [email protected]

Studenti koji ne dostave rad na navedenu mail adresu neće moći pristupiti odbrani završnog rada.

Student je dužan izmiriti finansijske obaveze na fakultetu do datuma odbrane završnog rada ili na isti datum, kao i da izvrši uplatu odbrane završnog rada i izradu diplome i saplementa koja iznosi:

Uplata

Back To Top