skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 23.08.2018. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Dragana Golijana

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 23.08.2018. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Dragana Golijana na temu:

“OBLIGACIONI UGOVORI SA OSVRTOM NA SPECIFIČNOST KUPOPRODAJNOG UGOVORA”.

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top