skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 15.09.2018. godine u 12:00 sati, kandidat Martina Gavrić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 15.09.2018. godine u 12:00 sati, kandidat  Martina Gavrić će javno braniti magistarski rad na temu: „Saobraćajno-tehničko vještačenje nezgode pri naletu motornog vozila na pješaka“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top