skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku  u ponedjeljak, 13.09.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Almir Džinić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku  u ponedjeljak, 13.09.2021. godine u 13:00 sati, kandidat Almir Džinić će javno braniti magistarski rad na temu:
„Mogućnost korištenja solarne energije za grijanje stambenog objekta“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top