skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 15.09.2021. godine u 11:00 sati, kandidat Sanja Perišić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u srijedu, 15.09.2021. godine u 11:00 sati, kandidat Sanja Perišić će javno braniti magistarski rad na temu:

“ZAŠTITA NAJBOLJEG INTERESA DJETETA U POSTUPKU RAZVODA BRAKA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top