skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 08.02.2020. godine u 13:00 sati, kandidat Emir Šahman će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u subotu, 08.02.2020. godine u 13:00 sati, kandidat  Emir Šahman će javno braniti magistarski rad na temu:

„Optimalan izbor antikorozivne zaštite čeličnih konstrukcija prilikom izvođenja kompleksnih građevinskih projekata“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top