skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 29.02.2020. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Suad Isić

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 29.02.2020. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Suad Isić na
temu: „ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA SA OSVRTOM NA FINANSIJSKE PERFOMANSE – POKAZATELJE U USLUŽNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE“.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top