skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 29.10.2021. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Emire Destanović

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 29.10.2021. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Emire
Destanović na temu:

„PROJEKTNA RJEŠENJA MENADŽMENTA U UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJNIM PREDUZEĆIMA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA TURISTIČKE USLUGE“

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top