skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 29.10.2021. godine u 12:00 sati, biti će održana  javna odbrana doktorske disertacije, kandidatkinje Selma Arapčić

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 29.10.2021. godine u 12:00 sati, biti će održana  javna odbrana doktorske disertacije, kandidata
Selma Arapčić na temu:

„SAVREMENA INVESTICIONA GRADNJA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI STAMBENIH OBJEKATA“

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top