skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u utorak 16.07.2019. godine u 14:00 sati, kandidat  Stjepan Vidović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u utorak 16.07.2019. godine u 14:00 sati, kandidat  Stjepan Vidović će javno braniti magistarski rad na temu:

„ANALIZA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI PROVOĐENJU MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top