skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u utorak, 16.07.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Denis Soldo će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u utorak, 16.07.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Denis Soldo će javno braniti magistarski rad na temu:

 „GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT NA PRIMJERU DJEČIJEG VRTIĆA PREMA AKTUALNOJ REGULATIVI U RH“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top