skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u četvrtak, 09. maja 2019. godine u 13:00 sati, bit će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Seida Jusića

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU 

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u četvrtak, 09. maja 2019. godine u 13:00 sati, bit će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Seida Jusića, MA na temu:

“STEPEN MEDIJSKE PISMENOSTI I MEDIJSKIH KOMPETENCIJA PUBLIKE U BIH”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

 

Back To Top