skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 20.07.2019. godine u 12:00 sati, kandidat Emir Mujčić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 20.07.2019. godine u 12:00 sati, kandidat Emir Mujčić će javno braniti magistarski rad na temu:

“STRATEGIJE I POLITIKE ODREĐIVANJA MARKETING MIKSA U USLUŽNOJ DJELATNOSTI”.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top