skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u ponedeljak, 24. 07. 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata RANILOVIĆ MIRO, MA

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

OBAVJEŠTENJE

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u ponedeljak, 24. 07. 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata RANILOVIĆ MIRO, MA na temu:

 Organizacione promjene kao sastavni dio funkcije razvoja preduzeća”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top