skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

OBAVJEŠTENJE – 25. februara 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Hadžialić Sabahudina

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik, u subotu, 25. februara 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Hadžialić Sabahudina na temu:

MEDIJSKA PISMENOST I POLITIČKE MANIPULACIJE SUBJEKATA POLITIČKOG PLURALIZMA U KONTEKSTU RAZVOJA ZDRAVOG DRUŠTVA NEPOSREDNE DEMOKRATSKE SVIJESTI (na primjeru studije slučaja – komparativne prednosti i nedostaci BiH i Latvije)

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top