skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u subotu, 15.07.2017. godine u 14:00h, kandidat Dženan Slipičević će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u  subotu, 15.07.2017. godine u 14:00h, kandidat  Dženan Slipičević će javno braniti magistarski rad na temu:

Tehnološki proces izrade konstrukcija zavarivanjem od Cr-Ni austenitnih čelika

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top