skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O B A V J E Š T E NJ E – u petak, 02. juna 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Puzić Nijaza

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu u Travniku, u petak, 02. juna 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Puzić Nijaza, MA na temu:

„ POVEĆANJE EKONOMIČNOSTI RADA ŽELJEZNICE PODIZANJEM NIVOA KOMFORA PREVOZA I BEZBJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ”

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top