skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u petak, 26.05.2017. godine u 14:00h, kandidat Amir Čoralić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik, u petak, 26.05.2017. godine u 14:00h, kandidat  Amir Čoralić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Primjena informacionih tehnologija kao bitan faktor kod izrade alata za injekciono brizganje“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani magistarskog rada je slobodan.

Back To Top