skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O B A V J E Š T E NJ E – u srijedu, 31. maja 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Kojić Višnje

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik, u srijedu, 31. maja 2017. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Kojić Višnje, MA na temu:

UVOĐENJE PREDUZETNIŠTVA KAO KLJUČNE KOMPETENCIJE U KURIKULUM SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRPSKOJ

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top