skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 04.06.2018. godine u 13:00 h, kandidat Matija Perković će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  ponedjeljak, 04.06.2018. godine u 13:00 h, kandidat  Matija Perković će javno braniti magistarski rad na temu:

„Deficiti marketinške strategije poduzeća Abrakadabra prilikom proširenja na digitalno tržište“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top