skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 23.04.2019. godine u 13:00 sati, bit će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Safet Mušić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIK

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIK

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 23.04.2019. godine u 13:00 sati, bit će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Safet Mušić na temu:

PRAVNI I DRUŠTVENI KONTEKST NASILJA U PORODICI KAO PODLOGA ZA PRIHVATANJE EKSTREMNIH IDEOLOGIJA”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top