skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu 20.04.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Adnana Tatlić – Holjan će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u  subotu 20.04.2019. godine u 13:00 sati, kandidat  Adnana Tatlić – Holjan će javno braniti magistarski rad na temu:

“Faktori odlučivanja u procesu procjene rizika u investicionim projektima”.

 Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top