skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Hastane ve Sağlık Kurumları Yön

ULUSLAR ARASI TRAVNİK  ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS
Sağlık Kurumları

Yönetimi  

Sağlık nedir? Sağlık politikaları nedir? Geçmişten günümüze sağlık sistemleri, Ulusal sağlık politikaların asil belirlenir ve bunu etkileyen faktörler nelerdir? Sağlık finansmanı nedir? Nasıl sağlanır? Sigortacılık ve uygulamaları nelerdir? Kamu sigortacılığı nedir? Türkiye’nin sağlık politikası ve uygulamaları nelerdir? Türkiye’de sağlık finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 224GSS-Aile Hekimliği uygulamaları karşılaştırması? Avantaj-dezavantajları nelerdir? Sağlık politikaları uygulamalarına göre ülke modelleri ve bunların karşılaştırılması konular islenmektedir. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6
Sağlık Hukukun ve  son düzenlemeler Sağlıkla ilgili hukuki düzenlemeler ve analizi; sağlık kurumları yönetiminin tıbbi hizmetlerden doğan sorumluluğu; hasta hakları, tıp etiği; çevre sağlığı hukuku; ilaç hukuku; gen hukuku; adli tıp hukuku; genel sağlığı koruma hakkında kanuni düzenlemeler; sağlık hukukunda güncel düzenlemelerin analizi ve örnek olay incelemeleri yapılmaktadır. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6
Sağlık Kurumları

Yönetimi ve

Ekonomisi

Bu dersin amacı iktisat bilimindeki temel kavram ve tekniklerden , analiz araçlarından yararlanarak sağlık alanındaki olguları inceleme ve değerlendirme becerisinin kazandırılmasıdır. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6
Sağlık

Kurumlarında

Stratejik Yönetim

Sağlık kurumlarında ileriye yönelik büyüme, genişleme yada yatırımları araştırmalarında uzun vadeli planlar yapılması, stratejilerin belirlenmesi, karar verme süreçlerinin değerlendirilmesi gibi konular içerir. Sağlık Ocağında Üniversite ve Devlet hastanelerine kadar tüm özel ve resmi sağlık kurumlarında yönetimindeki muhtemel gelişmeleri de dikkate alan uzun süreli is planı yapma becerilerini geliştirecek bilgiler verirler. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6
Sağlık Kurumlarında

Özelleştirme ve güncel konular

Sağlık Yönetiminin tarihsel gelişimi, amaç ve hedefleri içinde yer alan güncel konular tüm ayrıntılarıyla ele alınarak incelenir ve geliştirilen çözüm stratejileri tartışılarak değerlendirilir. Dünya Sağlık örgütü tarafından yönlendirilen sağlık projelerinin uygulanabileceği Türkiye ölçeğinde değerlendirilerek yeni proje konuları islenmektedir. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6
Sağlıkta haberleşme ve iletişim yönetimi Sağlıkta İletişim Nedir? Kimleri Kapsar?, Sağlık İletişiminde Medyanın Yeri….,Sağlık kurumunun medyayla ilişkilerde dikkat etmesi gerekenler…Basın bülteni yazma teknikleri… Basın konferansına nasıl hazırlanmalı? Basın gezileri ve sponsorluk Basın ve halkla ilişkiler sorumlusunun görevleri Sağlık kurumu için dergi, afiş, broşür hazırlarken nelere dikkat etmeli? Medya söyleşileri… Ne yapmalı? Ne giymeli? Nasıl hazırlanmalı? Televizyon ve yazılı basın söyleşileri… Aradaki farklar, etki güçleri…Hastayla İlişkiler Halk konferansının sağlık iletişimindeki rolü. Halk konferansı öncesinde yapılması gerekenler Dinleyici tipleri, soru çeşitleri. Başarılı bir sağlık kampanyası için doğru iletişim kurma teknikleri Sağlık Kurumunda İç İletişim Kriz Dönemlerinde Sağlık İletişimi Sağlık İletişimi ve Yasalar. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6
Sağlıkta Toplam

Kalite Süreçleri yönetimi

Bu ders “Toplam Kalite Yönetimi nedir? Toplam kalite yönetiminin faydaları nelerdir? Toplam Kalite Yönetiminin bileşenleri nelerdir? Sağlık Kurumlarında TKY uygulamaları nasıl yapılır? Sağlık kurumlarında TKY uygulamalarda dikkat edilecek hususlar nelerdir, Liderlik nedir? Vizyon nedir? Misyon nedir? Süreç nedir? Rekabet, değişim ve gelişim kavramları nedir ? Hasta memnuniyeti nedir? insan kaynakları yönetimi nedir? Toplam Kalite Uygulamalarından Kaynaklanan çalışmalar planlanır?” sorularının yanıtlanması çerçevesinde işlenmektedir. HASTANE VE SAĞLIK

KURUMLARI

YÖNETİMİ

3+0+3 6

 

Back To Top