skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 12.09.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Azra Goran

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 12.09.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Azra Goran na temu:

“RAZVOJ NOTARIJATA KROZ HISTORIJU U SVIJETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top