skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 28.12.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Leo Ivanjko

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 28.12.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Leo Ivanjko na temu: „INOVACIJE U OSIGURANJU ODGOVORNOSTI MENADŽERA NA OSTVARENJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PODUZEĆA“.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top