skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u ponedjeljak, 17.07.2017. godine u 14:00h, kandidat Mustafa Abdulahović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u  ponedjeljak, 17.07.2017. godine u 14:00h, kandidat  Mustafa Abdulahović će javno braniti magistarski rad na temu:

„Istorijska uslovljenost pojave saobraćaja sa posebnim osvrtom na mjesto i ulogu saobraćajne politike u razvoju saobraćaja

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top