skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u četvrtak, 21.10.2021. godine u 12:00 h, kandidat Dženan Nalić će javno braniti magistarski rad na temu: “PARAMETRI KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE I NJIHOVA KONTROLA U PRAKSI”

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u četvrtak, 21.10.2021. godine u 12:00 h, kandidat Dženan Nalić će javno braniti magistarski rad na temu:

“PARAMETRI KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE I  NJIHOVA KONTROLA U PRAKSI”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top