skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 10:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Davor Radivojević

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET 

TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 10:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Davor Radivojević na temu:

„IZBORNI SISTEM U  BOSNI I HERCEGOVINI ZASNOVAN NA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJAMA “

 

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top