skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 10.07.2021. godine u 11:00 h, kandidat Amir Hodžić će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 10.07.2021.godine

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 10.07.2021. godine u 11:00 h, kandidat Amir Hodžić će javno braniti magistarski rad na temu:

“OSNOVNI STIL UPRAVLJANJA SUKOBIMA U ORGANIZACIJAMA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top