skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u četvrtak, 09.07.2020. godine u 13:00 sati, kandidatkinja Aldijana Omerović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u četvrtak, 09.07.2020. godine u 13:00 sati, kandidat Aldijana Omerović će javno braniti magistarski rad na temu:

“UTICAJ UMJETNE  INTELIGENCIJE NA ČOVJEČANSTVO U BUDUĆNOSTI”.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top