skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 28.09.2019. godine u 14:00 sati, kandidat Krešimir Bikić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET U  TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI  FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIK

II  CIKLUS studija

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 28.09.2019. godine u 14:00 sati, kandidat KREŠIMIR BIKIĆ će javno braniti magistarski rad na temu:

RIZIČNE SKUPINE VOZAČA S MOTRIŠTA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top