skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 03.12.2016.godine – kandidat Almedina Hatarić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik, u subotu, 03.12.2016. godine u 14:00h, kandidat  Almedina Hatarić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Hijerarhijski protokoli rutiranja u bežičnim senzorskim mrežama sa heterogenim čvorovima“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani magistarskog rada je slobodan.

Back To Top