skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbarana magistarskog rada 03.12.2016.godine – kandidat Merima Habibović

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekološkom fakultetu Travnik, u subotu 03. decembra 2016. godine u 13:00h, kandidat  Merima Habibović će javno braniti magistarski rad na temu:

„Okolinski menadžment u svjetlu povećanja javnosti poslovnih aktivnosti“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top