skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 26.09.2016. godine u 14:00h, kandidat Mija Handžić

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 26.09.2016.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik, u ponedeljak, 26.09.2016. godine u 14:00h, kandidat  Mija Handžić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Primjena biznis-plana u tvrtkama malog preduzetništva u Bosni i Hercegovini“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top