skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 27.09.2019. godine u 11:00 sati, kandidat Antonio Križanac će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 27.09.2019. godine u 11:00 sati, kandidat Antonio Križanac će javno braniti magistarski rad na temu:

„Uloga menadžmenta u upravljanju i rukovođenju transportnim kompanijama“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top