skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 05.07.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Aldin Okanović će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 05.07.2019. godine u 13:00 sati, kandidat  Aldin Okanović će javno braniti magistarski rad na temu:

„ETIKA KAO KREATIVNA I DIREKTIVNA SNAGA MENADŽMENTA“.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top