skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 20.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Dijana Omerović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 20.11.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Dijana Omerović će javno braniti magistarski rad na temu:
„RAČUNOVODSTVENI TRETMAN I ANALIZA TROŠKOVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PODUZEĆEM KANETEX d.o.o“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top