skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u srijedu, 12.07.2017. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Ines Babić

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u srijedu, 12.07.2017. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Ines Babić, MA na temu:

TRGOVINA LJUDIMA KAO DIO ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top