skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak 20.07.2018. godine u 14:00 sati, kandidat Kenan Redžepagić će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u  petak 20.07.2018. godine u 14:00 h, kandidat  Kenan Redžepagić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Inteligentni transportni sistemi u funkciji logistike transporta roba“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top