skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak 19.07.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Muris Klisura će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak 19.07.2018. godine u 13:00 sati kandidat Muris Klisura će javno braniti magistarski rad na temu: „Menadžerski horizonti u turizmu i hotelijerstvu“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top