skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 17.07.2018. godine u 14:00 sati, kandidat Mirza Jaganjac će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u  utorak, 17.07.2018. godine u 14:00 sati, kandidat  Mirza Jaganjac će javno braniti magistarski rad na temu:

„Nuklearna energija i međunarodno pravo“.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top