skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 28. marta 2020. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Nedžade Tolja

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

EKOLOŠKI FAKULTET

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 28. marta 2020. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Nedžade Tolja na temu: 

„EKOLOŠKI INDIKATORI STANJA I PERSPEKTIVE SPOMENIKA PRIRODE PROKOŠKO JEZERO“

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerzitetu.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 

 

Back To Top