skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 28.09.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Irfan Zec će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada

28.09.2019.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 28.09.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Irfan Zec će javno braniti magistarski rad na temu:
„Utjecaj cestovne mreže na mobilnost i sigurnost cestovnog saobraćaja“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top