skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 28.09.2019. godine u 12:00 sati, kandidat Azmir Kozar će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada

28.09.2019.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 28.09.2019. godine u 12:00 h, kandidat  Azmir Kozar će javno braniti magistarski rad na temu:

Pravna osnova ekspertize saobraćajne nezgode“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top