skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 27.09.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Nataša Stojak će javno braniti magistarski rad

 

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 27.09.2019.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 27.09.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Nataša Stojak će javno braniti magistarski rad na temu:

„Upotreba autosjedalica za djecu u prometu“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top