skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 25.09.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Jasmine Tahirović

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 25.09.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Jasmine Tahirović na temu: KOMPLEKSNOST IZVRŠNOGA POSTUPKA, S POSEBNIM OSVRTOM NA IZVRŠENJE NA NEKRETNINAMA – UPOREDNA ANALIZA SA IZVRŠNIM POSTUPKOM REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE.

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top