skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 14:00 sati, kandidat Alen Halilović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 14:00 sati, kandidat Alen Halilović će javno braniti magistarski rad na temu:
“OBNOVLJIVI IZVORI PRIMJER SUNČANO – SOLARNA ENERGIJA SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM U BOSNI I HERCEGOVINI”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top