skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 10.09.2022. godine u 10:00 sati, kandidat Leonarda Rašić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 10.09.2022. godine u 10:00 sati, kandidat Leonarda Rašić će javno braniti magistarski rad na temu:
“Žalbeni postupak i rad drugostupanjskog tijela u upravnom postupku”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top