skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u srijedu, 22.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Anđelko Krišto će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u srijedu, 22.09.2021. godine u 12:00 sati, kandidat Anđelko Krišto ANĐELKO KRIŠTO će javno braniti magistarski rad na temu:

“ANALIZA PRIMJENE ELEKTRONSKOG UČENJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top