skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 22.09.2021. godine u 14:00 sati, kandidat Anja Ždero će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 22.09.2021. godine u 14:00 sati, kandidat Anja Ždero će javno braniti magistarski rad na temu:
„VAŽNOST PLANIRANJA U ORGANIZACIJAMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top